Menu dodatkowe (nagłówek)

Targi w Krakowie wśród założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej

31.05.2023

24 maja odbyło się założycielskie walne zebranie członków Organizacji Turystycznej Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, podczas którego podjęto uchwałę o utworzeniu w Krakowie Lokalnej Organizacji Turystycznej (LOT).

Targi w Krakowie są jednym z 38 członków założycieli stowarzyszenia o nazwie Organizacja Turystyczna Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, którzy zatwierdzili statut stowarzyszenia oraz wybrali radę stowarzyszenia i komisję rewizyjną. Wiceprezes Targów w Krakowie Ewa Woch została powołana do Stałej Rady Organizacji.

Celem LOT-u jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważenia turystyki w ścisłej współpracy z partnerami i interesariuszami rynku turystycznego, zgodnie z polityką turystyczną Krakowa, której jednym z priorytetów jest turystyka biznesowa. Szczególne znaczenie mają również mieszkańcy miasta ze względu na zwiększenie znaczenia sektora zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym Krakowa i obszaru metropolitalnego, by osiągnąć poprawę jakości usług turystycznych.

aktualnosc-LOT.jpg [388.27 KB]