Menu dodatkowe (nagłówek)

Udogodnienia

  • Cały obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Biura, hale i sale znajdują się na poziomie 0, do części restauracyjnej można wjechać windami, które znajdują się po obydwu stronach przy głównym wejściu. Wszystkie drzwi są odpowiednio szerokie, bez progów.

  • Przed wejściem do hali Wisła – największego pomieszczenia w obiekcie – znajduje się profesjonalnie wyposażony punkt medyczny. O obsłudze medycznej decydują organizatorzy poszczególnych wydarzeń.

  • Przed wejściem do hali Dunaj mieści się profesjonalnie wyposażony punkt matki z dzieckiem. Dodatkowym udogodnieniem dla najmłodszych gości EXPO Kraków są toalety dostosowane do wzrostu dzieci. Kabiny dla dzieci są widocznie oznaczone i znajdują się w każdym zespole WC.

  • O uruchomieniu, ilości i lokalizacji szatni oraz depozytu każdorazowo decydują organizatorzy poszczególnych wydarzeń. Informacje można weryfikować na stronach konkretnych imprez.

  • Dbając o komfort miłośników dwóch kółek, po obydwu stronach obiektu przy parkingu zainstalowaliśmy stojaki rowerowe. Teren EXPO Kraków jest monitorowany, jednak uprzejmie prosimy o odpowiednie zabezpieczanie sprzętu.

  • ​W EXPO Kraków bez problemu wybierzesz pieniądze. Bankomat znajduje się przy wejściu głównym po lewej stronie w lobby.