Zrozumieć biotechnologię
 

Dla laika biotechnologia jest tajemniczą sferą, ale jej osiągnięcia człowiek wykorzystuje już od tysięcy lat. Towarzyszy ona na przykład wypiekowi chleba, gdy ciasto wyrasta. Nasi przodkowie nie wiedzieli, że dzieje się tak za sprawą niektórych mikroorganizmów. Dziś wiedza na ten temat jest niezwykle obszerna. A dowodem na to jest tematyka Kongresu EUROBIOTECH, która sięga do tak nowatorskich zagadnień, jak symbioza sztuki i biotechnologii czy możliwości podwójnego zastosowania biotechnologii. W trakcie spotkania największych autorytetów w tej dziedzinie nie zabraknie też informacji o podstawowym i jednocześnie innowacyjnym zastosowaniu biotechnologii w diagnostyce medycznej, produkcji żywności, pasz czy biomateriałów.
 

Najlepsi z najlepszych
 

Udział światowej klasy uczonych, noblistów i osób nominowanych do tego tytułu to znakomita okazja do przedstawienia perspektyw rozwoju biotechnologii, która wkroczyła już w nowe obszary, jak bioinformatyka czy wykorzystanie kwasów nukleinowych, które stają się jednym z narzędzi w biogospodarce. W tym gronie dyskusja o epigenetyce lub roślinach transgenicznych może przynieść wymierne rezultaty dla rozwoju nauki i gospodarki. Organizatorem wydarzenia, którego wagę można mierzyć w skali światowej, jest Komitet Biotechnologii PAN, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Federacja Biotechnologii oraz Targi w Krakowie. Podczas kongresu zaplanowane są 24 sesje naukowe, obejmujące wszystkie gałęzi biotechnologii, a także wystawa prezentująca ofertę podmiotów związanych z branżą. Przewidziana jest także sesja studencka oraz Life Science Open Space poświęcony bioekonomii. Zainteresowanie kongresem jest bardzo duże. Według wstępnych szacunków opartych na deklaracjach osób zainteresowanych tą tematyką w kongresie weźmie udział ponad 400 uczestników z kraju i zagranicy.
 

Transfer myśli technologicznej
 

Jednym z istotnych celów spotkania jest prezentacja praktycznych rozwiązań i zastosowania biotechnologii w przemyśle, a także możliwości współpracy nauki z biznesem. Jej efektem powinien być transfer myśli technologicznej do produkcji. Tylko bowiem wtedy, gdy laboratoryjne eksperymenty znajdują powszechne zastosowanie w komercyjnych przedsięwzięciach praca naukowców nabiera sensu i mogą z niej skorzystać wszyscy.
 
Aby ułatwić relacje między nauką a biznesem Kongresowi EUROBIOTECH będzie towarzyszyć specjalna Strefa Transferu Technologii. To miejsce, gdzie centra transferu technologii, parki technologiczne, klastry, instytuty będą mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i możliwości wsparcia komercyjnych przedsięwzięć. Współorganizatorem specjalnej Sesji Transferu Technologii jest Kraków Klaster Life Science.
6 edycja Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH w świecie nauki zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących biotechnologii w 2017 roku. Fakt, że odbędzie się ono w Polsce świadczy o tym, że nasz kraj znajduje się w gronie cenionych centrów naukowych na całym globie. W dniach 11-14 września w EXPO Kraków po raz kolejny spotkają się największe sławy biotechnologii, których dokonania mają coraz większy wpływ na rozwój naszej współczesnej cywilizacji.