Taką pozytywną konkluzję prezentuje raport „Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski – Poland Meetings Impact 2015”, przygotowany przez zespół naukowo-branżowy pod auspicjami Meeting Professionals International Poland Chapter i Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. To pierwsze w Polsce a siódme na świecie tego typu przedsięwzięcie, mające na celu oszacowanie ekonomicznego znaczenia branży eventowej pod względem wysokości wydatków uczestników (uwzględniając noclegi, gastronomię, usługi kulturalne i rekreacyjne), wkładu w PKB i wielkości zatrudnienia. 

Analizę przeprowadzono na podstawie badań profilowych uczestników spotkań, a także wywiadów z organizatorami i badań obiektów targowo-kongresowych. W rezultacie wiemy, że wkład polskiego przemysłu spotkań w PKB plasuje się na poziomie 1% i w roku 2015 wyniósł 25 911 301 tys. zł, podczas gdy wartość dodana brutto osiągnęła 11 960 058 tys. zł. W spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział 12 401 600 uczestników (z kraju i zagranicy). Jednocześnie w obrębie branży utworzono aż 171 tys. miejsc pracy! 

Wyniki badań potwierdzają dużą wartość rynku spotkań w Polsce, co jest istotnym sygnałem dla perspektywy rozwoju branży. 
Premiera raportu zainaugurowała Meetings Week Poland 2017.